10a Mostra Internacional de Jazz i Blues de Cambrils

Disseny de cartells i capçaleres per a la 10a Mostra Internacional de Blues & Jazz de Cambrils 2018.